Par mums

SIA "Modul" interese par jaunākajām tālizpētes tehnoloģijām un to lietojumiem jaunu produktu radīšanā ir rezultējusies ar jauna produkta izstrādi, kas atbalsta efektīvu mežsaimniecību. Tā kā mežs ir viens no Latvijas svarīgākajiem dabas resursiem, tā ilgtspējīga un maksimāli efektīva apsaimniekošana, kā arī operatīva mežsaimnieku darbība pēc izmaiņām savā vai tuvākajā kaimiņu īpašumā, ir svarīga, lai laicīgi plānotu un veiktu nepieciešamās darbības. 

SIA "Modul" izstrādātais risinājums meža īpašniekiem sniedz jaunu  informāciju par meža īpašuma stāvokli un nosūta paziņojumu par konstatētajām izmaiņām, piemēram, izcirtumiem, vējgāzēm, negaisa postījumiem, ugunsgrēku teritorijām, u.c. informāciju, kas regulāri pieejama, veicot satelītu attēlu analīzi. Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .